BwThai

ขอต้อนรับเข้าสู่ ชมรมถ่ายภาพขาวดำ

จุดเริ่มต้น Bwthai

ชมรมภาพถ่ายขาวดำแห่งประเทศไทยถือกำเนิดขึ้นจากผู้ที่รักในการถ่ายภาพขาว-ดำหลายท่านร่วมมือร่วมใจกันสร้างแหล่งที่รวมข้อมูล ความรู้ และแนวคิดที่จะก่อเกิดในเชิงสร้างสรรค์อันเกี่ยวเนื่องกับงานภาพถ่ายขาว-ดำ สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดทั้งของสมาชิกในชมรมฯและบุคคลทั่วไปได้อย่างเสรี

PROJECT- THE CREAM

The Cream เกิดขึ้นจากการระดมความคิดเห็นกันของทุกฅนในชมรมที่ต้องการจัดกิจกรรมผ่านทางโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ และแชร์ประสบการณ์การถ่ายภาพขาวดำกัน The Cream จึงเกิดขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ของผู้ที่มีใจรักในการถ่ายภาพขาวดำ ซึ่ง The Cream ได้เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลาเกือบ ๒ ปีที่เราได้รวบรวมภาพมาทั้งหมด ๙๒ ภาพ และด้วยความตั้งใจที่จะจัดแสดงงานเพื่อนำเสนอผลงานภาพถ่ายขาวดำที่ทรงพลังของเพื่อนๆ ของเรา แต่ทว่าในปีนั้นเกิดเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้ชมรมเราไม่สามารถจัดงานแสดงภาพได้ จึงทำให้งานแสดงภาพนี้ล่วงเลยมานานเกือบ ๔ ปี และได้ปรับให้กลายเป็นนิทรรศการออนไลน์ดังที่เห็นนี้

บทความจาก BwThai

คำแนะนำง่ายๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพขาวดำ

ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคในการหาซื้อ ทั้งฟิล์ม กระดาษอัด-ขยาย อีกทั้งน้ำยาต่างๆ นับวันก็ยิ่งจะหายากขึ้นทุกที แต่ผมกลับรู้สึกว่าการถ่ายภาพขาวดำได้กลับเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพอีกครั้ง ทั้งๆที่เมื่อครั้งหนึ่ง เมื่อนานมาแล้วที่ภาพสีได้เข้ามามีบทบาทอย่างสูงในวงการถ่ายภาพ และก็ได้ทำให้ภาพขาวดำได้หาย ตายจากไปจากความนิยมของคนไทยและคนทั่วโลกไปพักใหญ่ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความรู้สึกของผู้ชมที่ได้นำความไร้สีของภาพขาวดำไปเปรียบเทียบกับภาพสี ซึ่งภาพได้ให้สีที่สดใสได้เหมือนของจริง จึงทำให้ภาพขาวดำดูทึม ขาดชีวิต ชีวาไปมาก

Read More »