BwThai

รู้จักชมรมภาพถ่ายขาวดำแห่งประเทศไทย

ชมรมภาพถ่ายขาวดำแห่งประเทศไทยถือกำเนิดขึ้นจากผู้ที่รักในการถ่ายภาพขาว-ดำ หลายท่านร่วมมือร่วมใจกันสร้างแหล่งที่รวมข้อมูล ความรู้ และแนวคิดที่จะก่อเกิดในเชิงสร้างสรรค์อันเกี่ยวเนื่องกับงานภาพถ่ายขาว-ดำ สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดทั้งของสมาชิกในชมรมฯ และบุคคลทั่วไปได้อย่างเสรี

ในปี พ.ศ. 2543 ชมรมภาพถ่ายขาวดำแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยอาจารย์ศรศักดิ์ ศักดิ์บดินทร์ และผู้ที่รักในงานภาพถ่ายขาว-ดำอีกหลายท่าน ที่ยินดีเสียสละเวลาส่วนตัว และทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อสร้างสรรค์ให้เว็บไซด์ BWthai.org เติบโตขึ้นเป็นชุมชน และแหล่งความรู้สำหรับงานภาพถ่ายขาว-ดำอย่างแท้จริง โดยยึดหลักการดำเนินงาน “ทำเพื่อส่วนรวมโดยมิหวังผลกำไร ช่วยและร่วมมือกันทำงาน” ซึ่งเป็นหลักการที่ชมรมฯ ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน

ที่ผ่านมาชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมา
เพื่อเป็นประโยชน์และให้ความรู้กับสมาชิก โดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ

กิจกรรมที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการถ่ายภาพขาวดำ การวัดแสง การล้างฟิล์ม การอัดขยายภาพ เทคนิคต่าง ๆ พร้อมทั้งแนะนำวิจารณ์งาน โดยทางชมรมฯจะจัดหาวิทยากรผู้มีความรู้ในแต่ละด้านมาบรรยายหรือให้คำเสนอแนะในเรื่องนั้นๆ

กิจกรรมที่ออกภาคสนาม ได้ลองปฏิบัติติจริงในการถ่ายภาพตามสถานที่ ที่ทางชมรมร่วมกันจัดขึ้น หลังจากที่ได้เรียนรู้จาก Classroom Activities พร้อมกันนี้ยังช่วยประชาสัมพันธ์ ให้แก่ชุมชนที่ไปกิจกรรมได้เป็นที่รู้จักในสาธารณะชนในด้านของแหล่งท่อง เที่ยว หรือส่งเสริมในด้านวัฒนธรรมที่สืบสานต่อเนื่องให้คงดำรงอยู่ เช่นที่ผ่านมา ได้แก่การออกกิจกรรมที่ตลาด 100 ปี สามชุก, ที่ตลาดอัมพวา, ทำบุญที่มูลนิธิเด็ก กาญจนบุรี, ปางช้างทวีชัย กาญจนบุรี, เที่ยวป่าหน้าฝนที่เขาใหญ่ และอีกมากมาย

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานของสมาชิกชมรมฯให้เป็นที่เผยแพร่ ภาพถ่ายขาว-ดำแก่ผู้ที่รักและสนใจในงานภาพถ่าย ทั้งที่เป็นผลงานจากฟิล์ม หรือแบบดิจิตอล เราได้จัดนิทรรศการแสดงภาพติดต่อกันมาแล้ว 3 ปี ที่ภัทราวดีเธียเตอร์ในปีพศ.2546-2548 ในปีพศ.2549 ก็ได้รับความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อสถานที่ย่านแหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมือง เป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกคือที่เซ็นทรัลเวิลด์ มีพื้นที่จัดแสดงงานถึง 400 ตารางเมตร ซึ่งชมรมฯ ได้แสดงงานมากกว่า 200 ชิ้นในครั้งนั้น ในปีพศ. 2550 ชมรมฯ จัดงานแสดงที่ I – Gallery ถ.เพชรบุรี แสดงผลงานกว่า 50 ชิ้น ล่าสุดปีพศ. 2555 จัดแสดงงานของสมาชิกพร้อมกับศิลปินรับเชิญที่เซ็นทรัลเวิลด์อีกครั้งในชื่องาน Simply Black & White the 9th Photo Exhibition และอีกหลายงานตามสถานที่ต่างๆ

ก้าวมาถึงปัจจุบัน ในยุคของโลกดิจิตอล ชมรมภาพถ่ายขาวดำแห่งประเทศไทยได้พัฒนารูปแบบโดยมิได้ยึดติดอยู่แค่โลกของขาว-ดำแบบดั้งเดิม ชมรมฯคิดว่างานภาพถ่ายขาว-ดำที่ดี ก็สามารถสร้างในรูปแบบดิจิตอลได้ ภายในเว็บไซด์ของเราจึงเป็นศูนย์กลางให้ความรู้และรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับภาพถ่ายทั้งขาว-ดำแบบ Traditional และแบบใหม่ในโลกของดิจิตอล เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ ชมรมภาพถ่ายขาวดำแห่งประเทศไทยยังคงจะดำเนินอยู่ต่อไปเพื่อสืบสานงานภาพถ่ายขาว-ดำให้ยังคงอยู่ ซึ่งนับวันก็จะมีน้อยลงเรื่อย ๆ แก่ผู้ที่รักและสนใจในงานถ่ายภาพขาวดำ และจะก้าวพัฒนาต่อไปทั้งในเรื่องของเว็บไซด์และกิจกรรมในทุกๆด้าน พร้อมกับปรับปรุงให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในอนาคต ชมรมฯต้องขอขอบคุณ..ทุกๆท่าน ที่ให้การสนับสนุนในทุกๆด้านที่ช่วยให้ชมรมฯมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงในอนาคต

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อาจารย์ ศรศักดิ์ ศักดิ์บดินทร์

ประวัติส่วนตัว

 • BFA. Photography and Graphic Design
 • Academy of Art College/University of San Francisco.
 • San Francisco, California, U.S.A.
 • MFA. Photography (Advertising Photography)
 • Academy of Art College (ปัจจุบันคือ Academy of Art University)
 • San Francisco, California, U.S.A.
 • ประธานชมรมภาพถ่ายขาวดำแห่งประเทศไทย (2544 – 2548)
 • ประธานชมรมผู้ใช้ไลก้า (ประเทศไทย) (2548-ปัจจุบัน)

รายชื่อทีมงาน

 1. กิตติพล ยิ่งกิจภิญโญ (Chim)
 2. สุรินทร์ บัญญัติปิยพจน์ (Ping)
 3. กลศ ศิริสรรพ์ (Jub)
 4. ศิโรตม์ บุญเชิดชู (Rote)
 5. นนทิวัฒน์ วิเศษศิริ (George)
 6. นิกสิทธิ์ วงศ์สวัสดิ์ (Jo)
 7. ศิริฉัตร ฆารรัศมี (NaiTHor)
 8. พีรพล เพ็ชรตระกูล (พีรพล)
 9. ไกรศรี ประกอบของ (Nine-D)
 10. คมสัน ศรีสวัสดิ์ (Ter)
 11. ประยุกต์ ศรีทองกูล (Art)
 12. นัทรา ตรีปัจยากร (Hannah)
 13. ประพาส สาริกานนท์ (psariganondh)
 14. ธรา ใคร่ครวญ (ธรา)
 15. เกรียงศักดิ์ โลจนะรุ่งสิริ (dumbo)
 16. ชูเวทย์ พิกุลทอง (ฅนคิด)
 17. บุญฤทธิ์ ยิ่งวรการ (เคอุน)
 18. วัชรชัย พิเชฐพิริยะ (อิ้ว)
 19. อมรเทพ​ กมล​ศักดิ์กำจร​ (มอน)

ชมรมภาพถ่ายขาวดำแห่งประเทศไทย
7 มีนาคม 2565