BwThai

THE CREAM 2017

ทุกเส้นทางของถนนศิลปะภาพขาวดำ ทุกเส้นทางบนถนนความงามที่ไร้สีสัน … การรวมตัวของคุณค่าความเป็นขาวดำ ร้อยเรียงรวมกันเป็นถนน BWthai boulevard และใน BWthai boulevard …. มีแค่หนึ่งเดียว หนึ่งเดียวในนั้นก็คือ The Cream = หัวกะทิ = สุดยอดภาพที่ได้รับการเลือกโดย BWthai.