BwThai

Project : THE CREAM

ทุกเส้นทางของถนนศิลปะภาพขาวดำ ทุกเส้นทางบนถนนความงามที่ไร้สีสัน … การรวมตัวของคุณค่าความเป็นขาวดำ ร้อยเรียงรวมกันเป็นถนน BWthai boulevard และใน BWthai boulevard …. มีแค่หนึ่งเดียว หนึ่งเดียวในนั้นก็คือ The Cream = หัวกะทิ = สุดยอดภาพที่ได้รับการเลือก

 
The Cream เกิดขึ้นจากการระดมความคิดเห็นกันของทุกฅนในชมรมที่ต้องการจัดกิจกรรมผ่านทางโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ และแชร์ประสบการณ์การถ่ายภาพขาวดำกัน The Cream จึงเกิดขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ของผู้ที่มีใจรักในการถ่ายภาพขาวดำ ซึ่ง The Cream ได้เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลาเกือบ ๒ ปีที่เราได้รวบรวมภาพมาทั้งหมด ๙๒ ภาพ และด้วยความตั้งใจที่จะจัดแสดงงานเพื่อนำเสนอผลงานภาพถ่ายขาวดำที่ทรงพลังของเพื่อนๆ ของเรา แต่ทว่าในปีนั้นเกิดเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้ชมรมเราไม่สามารถจัดงานแสดงภาพได้ จึงทำให้งานแสดงภาพนี้ล่วงเลยมานานเกือบ ๔ ปี และได้ปรับให้กลายเป็นนิทรรศการออนไลน์ดังที่เห็นนี้